HISTÒRIA

La finca i la masia de Ca l’Enric es remunta al segle XII. Ja hi ha constància dels Enric com a administradors o recaptadors dels dominis reials.

Al llarg de la història i en el decurs dels anys, el que en el seu moment va ser una terra rica dedicada a la vinya i a l’olivera, ha esdevingut una activitat mal remunerada i a mans de les grans companyies vitivinícoles.

Nosaltres pretenem tornar a posar en valor aquestes petites finques amb les seves masies. És en aquests petits espais on es pot recuperar l’essència de la producció vinícola . Des d’una producció molt limitada ens podem dedicar a produir vins honestos amb procediments ecològics i cuidant molt tot el procés. Creiem que no es pot perdre el llegat i el saber de tantes generacions dedicades al cultiu de la vinya. Aquest llegat, ha passat de pares a fills a través de vàries generacions que han portat amb el seu saber i ofici tota la finca.